Официална позиция на Комисията за финансов надзор във връзка с ползването на средствата от Сребърния фонд и потенциални рискове за българската икономика, приета на заседание на КФН, проведено на 07.03.2012г.

Пълният текст на позицията може да видите на този линк:

http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/poziciya-KFN-Fund.pdf

Официална позиция на Комисията за финансов надзор във връзка с ползването на средствата от Сребърния фонд и потенциални рискове за българската икономика, приета на заседание на КФН, проведено на 07.03.2012г.

http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Poziciya-Srebaren-fond_0.pdf