КФН успешно приключи проект „Подкрепа от ЕС за устойчиво изграждане на капацитета на Застрахователната агенция на БиХ, Агенцията за застрахователен надзор на Федерация БиХ и Застрахователната агенция на Република Сръбска”

На 18 април 2012г. в град Сараево, Босна и Херцеговина се проведе закриването на туининг проект „Подкрепа от ЕС за устойчиво изграждане на капацитета на Застрахователната агенция на Босна и Херцеговина, Агенцията за застрахователен надзор на Федерация Босна и Херцеговина и Застрахователната агенция на Република Сръбска”, финансиран от ЕС и изпълнен в партньорството с КФН.

В речта си, официалният гост на събитието г-н Ренцо Давиди, заместник-ръководител на делегацията на ЕС, поздрави Комисията за финансов надзор за изпълнението на проекта и призова местната администрация да продължи да развива постигнатият напредък. Представителят на КФН г-жа Антония Гинева в приветственото си слово пожела на бенефициентите по проекта ползотворна и успешна работа по пътя към евроатлантическата интеграция. От своя страна, в изказването си г-н Самир Омерходжич, директор на Държавна агенция по застраховане на БиХ, благодари за положените усилия за постигане на целите.

На събитието в презентационна форма бяха представени цялостната стратегия и конкретните постижения на проекта, които включват:

  • укрепване на административния капацитет на застрахователните агенции;
  • развитие на обмяната на информация и статистически услуги;
  • развитие на регулаторните и надзорните практики;
  • застраховка „Гражданска отговорност” и взаимодействие с бюро „Зелена карта”.

Събитието беше широко отразено от всички медии в страната.

КФН успешно приключи проект „Подкрепа от ЕС за устойчиво изграждане на капацитета на Застрахователната агенция на БиХ, Агенцията за застрахователен надзор на Федерация БиХ и Застрахователната агенция на Република Сръбска”

На 18 април 2012г. в град Сараево, Босна и Херцеговина се проведе закриването на туининг проект „Подкрепа от ЕС за устойчиво изграждане на капацитета на Застрахователната агенция на Босна и Херцеговина, Агенцията за застрахователен надзор на Федерация Босна и Херцеговина и Застрахователната агенция на Република Сръбска”, финансиран от ЕС и изпълнен в партньорството с КФН.
В речта си, официалният гост на събитието г-н Ренцо Давиди, заместник-ръководител на делегацията на ЕС, поздрави Комисията за финансов надзор за изпълнението на проекта и призова местната администрация да продължи да развива постигнатият напредък. Представителят на КФН г-жа Антония Гинева в приветственото си слово пожела на бенефициентите по проекта ползотворна и успешна работа по пътя към евроатлантическата интеграция. От своя страна, в изказването си г-н Самир Омерходжич, директор на Държавна агенция по застраховане на БиХ, благодари за положените усилия за постигане на целите.

На събитието в презентационна форма бяха представени цялостната стратегия и конкретните постижения на проекта, които включват:

• укрепване на административния капацитет на застрахователните агенции;
• развитие на обмяната на информация и статистически услуги;
• развитие на регулаторните и надзорните практики;
• застраховка „Гражданска отговорност” и взаимодействие с бюро „Зелена карта”.

Събитието беше широко отразено от всички медии в страната.