КФН проведе семинар в СА ”Димитър Ценов” със съдействието на Студентския съвет

На 10-11 април 2012г. в Стопанска академия” Д. А. Ценов”- град Свищов, се проведе семинар на тема “Развитие на небанковия финансов сектор”. Комисията за финансов надзор, със съдействието на Студентски съвет в академията, за втори път организира двудневен семинар за студенти от Стопанска академия” Д. А. Ценов”, с цел повишаване на финансовата култура в областта на капиталовия, застрахователния и пенсионно осигурителния пазар и надзор.

Обучението официално беше открито от Борислав Богоев,  заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, който запозна студентите с функциите и  приоритетите на Комисия за финансов надзор. Антония Гинева, член на КФН, представи програмата на комисията за защита на потребителите.

Семинарът беше отворен за посещение и освен стотината студенти, които взеха участие в обучението, присъстваха  преподаватели и журналисти. Лектори от трите управления на КФН, както и от общата администрация изнесоха презентации, с които запознаха присъстващите със спецификите и на трите пазара, както и с новите тенденции в надзора. Освен това се решаваха и практически казуси, като създаване на инвестиционен портфейл и редът на обезщетяване при автомобилна катастрофа при наличието на „Гражданска отговорност” и „Каско” и при двата автомобила. Освен от КФН имаше лектори и от бизнеса, като Гергана Иванова – управител на застрахователен брокер “Финсейлс”. Те  информираха студентите за положението на застрахователния пазар в Европа и по-конкретно в България. 

Семинарът предизвика голям интерес и предложение тази инициатива да се превърне в традиция.

Новината за събитието написа Нели Маринова, студентка в СА”Димитър Ценов” – Свищов, която спечели обявения конкурс за писане на съобщение за събитието.

КФН проведе семинар в СА ”Димитър Ценов” със съдействието на Студентския съвет

На 16 и 17 ноември в конферентна зала “Корпус Юг” при Стопанска академия “Д.А. Ценов” гр. Свищов се проведе семинар на тема “Съвременни тенденции в небанковия финансов сектор в България” с цел – повишаване на финансовата култура и запознаване с ролята на Комисията за финансов надзор като регулаторна институция . Събитието бе официално открито от заместник-председателя на Комисията по финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор” – г-н Борислав Богоев. Той запозна студентите с историята, целите и функциите на Комисията по финансов надзор. Г-жа Антония Гинева от своя страна представи европейските тенденции, свързани със защита на потребителите на финансови услуги и анализ на риска в системата. В семинара взеха участие Живка Славкова – началник отдел „Регулаторни и пазарни анализи” в управление „Застрахователен надзор” на КФН, както и Гергана Иванова – управител на застрахователен брокер "Финсейлс", които информираха студентите с положението на застрахователния пазар в Европа и по-конкретно в България.  С голям интерес студентите проследиха и темата за Допълнителното пенсионно осигуряване, представена от Любомира Язаджиева – главен експерт юрист в управление „Осигурителен надзор” и Ивайло Иванов – актюер в управление „Осигурителен надзор”. Оказа се, че въпросът с пенсионното осигуряване вълнува изключително младите хора, които не пропуснаха да зададат своите въпроси към експертите в бранша.
Вторият семинарен ден премина в лекции и дискусии на тема “Капиталов пазар”, където специалистите Надя Велинова – директор дирекция „Регулаторна политика и пазарни анализи” в управление „ Надзор на инвестиционната дейност” и Милен Манев – старши експерт в отдел „Пазарни анализи” в управление „ Надзор на инвестиционната дейност” информираха студентите за участниците и състоянието на българския капиталов пазар, както и за необходимостта от законодателни промени.
След ползотворните лекции, Студентският съвет при “СА Д.А. Ценов” със съдействието на Комисията по финансов надзор връчиха удостоверения за участие в програмата “Съвременни тенденции в небанковия финансов сектор в България” и благодариха на студентите за тяхната активност по време на семинара.

Новината за събитието написа Йоанна Флорева, студентка в СА”Димитър Ценов” – Свищов