Заместник – председателят на КФН Борислав Богоев откри IT форума „Финансовият свят е все повече ИТ”

На 19 април в хотел „Шератон”, под патронажа на КФН, започна 14 Финансов IT форум, който събра представители от сферата на финансите и ИТ технологиите. Форумът бе открит от г-н Борислав Богоев, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”.

 „Комисия за финансов надзор е съвременна, европейска надзорна институция, която непрекъснато внедрява в своята дейност нови и модерни ИТ технологии. Застрахователният надзор спомогна през миналата година да започне издаването на полици „Гражданска отговорност” само чрез единна информационна система. Доказателство за доброто качество на  Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска са многобройните награди, които получи разработката. Задължителното издаване на полици само по електронен път спомогна да се прекрати забавеното отчитане на полиците, както и фалшифицирането им, реализира се един по ефективен и по резултатен надзор,  което е добър пример за симбиоза между финанси и ИТ технологии”, заяви г-н Богоев по време на откриването.

 Основните теми, които се дискутираха на тазгодишното издание на форума, са свързани с ИТ инициативите във финансовите институции, иновациите в банковия сектор, осигуряването на стабилност и поддръжка на използваните инфраструктури, както и улесняване на съвременния потребител на финансови услуги, който все по-добре познава модерните ИТ технологии.

„В близко бъдеще надзорните институции както и застрахователният бранш ще бъдат изправени пред нова ИТ провокация, а именно да се въведе единен език за бизнес отчетност (XBRL) заедно с въвеждането на директивата Платежоспособност 2 (рисково базирано регулиране)”- беше обявено в презентацията, представена от КФН, която засегна темата за новите информационни системи в застраховането, универсални за цяла Европа, които ще спомогнат за оптимизиране на обмена на информация между институциите, надзорните органи и бизнеса.

Организатор на събитието е ICT Media. Участници във форума са представители на висшия и среден мениджмънт на финансовите институции в страната, ИТ експерти, ИТ директори, финансови специалисти, икономисти, независими анализатори, както и представители на големия бизнес в България.