Одобрени са изменения в правилниците на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОД “Топлина” АД

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор” , издаде три решения, с които одобри изменения и допълнения в правилниците на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОД “Топлина” АД

 Решенията № 218 – УПФ, № 219- ППФ и  № 220 – ДПФ са публикувани в раздел Административни документи” – „Решения”.