Одобрени са правилата за оценка на портфейла на ИД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на ИД "Елана Еврофонд” АД, приети с решение на Съвета на директорите на дружеството.

Пълния тест на решение 396 може да намерите в раздел “Документи”.

Одобрени са правилата за оценка на портфейла на ИД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", одобри правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на инвестиционно дружество ИД "АДВАНС ИНВЕСТ" АД, приети с решение на Съвета на директорите на дружеството на 21.03.2004 г.