Виктор Коларов не е одобрен за изпълнителен директор на МЗК “Европа”

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор" отказа да одобри Виктор Коларов за член на съвета на директорите и изпълнителен директор на МЗК “Европа”

Пълния текст на решение 394 може да намерите в раздел "Документи".