Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на управляваните от ПОД

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от ПОД “„Лукойл Гарант-България” АД  пенсионни фондове – „Лукойл Гарант-България-Доброволен пенсионен фонд”, „Лукойл Гарант-България-Универсален пенсионен фонд” и „Лукойл Гарант-България-Професионален пенсионен фонд”.
Пълния текст на Решения № 221-ДПФ, № 222-ППФ и № 223-УПФ може да намерите в раздел "Документи".