Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на управляваните от ПОК “Съгласие” АД пенсионни фондове

 Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от ПОК “Съгласие” АД  пенсионни фондове – УПФ “Съгласие”, ППФ “Съгласие” и ДПФ “Съгласие”.
Пълния текст на Решения № 218-УПФ, № 219-ППФ и № 220-ДПФ може да намерите в раздел "Документи".