Утвърдени са биометрични таблици за смъртност

Заместник председателят на КФН, ръководещ Управление “Осигурителен надзор, утвърди биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат при изчисляване на пенсионните резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, както следва:
1. Образец № 1 по чл. 6, ал. 2, т. 1 от Наредба № 19 на биометрична таблица за смъртност на мъжете;
2. Образец № 2  по чл. 6, ал. 2, т. 1 от Наредба № 19 на биометрична таблица за смъртност на жените;
3. Образец № 3  по чл. 6, ал. 2, т. 2 от Наредба № 19 на биометрична таблица за смъртност на мъжете;
4.  Образец № 4  по чл. 6, ал. 2, т. 2 от Наредба № 19 на биометрична таблица за смъртност на жените;
5. Образец № 5 по чл. 6, ал. 2, т. 3 от Наредба № 19  на биометрична таблица за смъртност на мъжете;
6. Образец № 6 по чл. 6, ал. 2, т. 3 от Наредба № 19 на биометрична таблица за смъртност на жените.

Пълния текст на решение 212 и Приложението с биометричните таблици за смъртност  може да намерите в раздел "Документи".