Одобрен е технически лихвен процент в размер на 3.80 на сто при определяне на размера на пожизнените и срочните пенсии, изплащани от ДПФ „Съгласие”

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри технически лихвен процент в размер на 3.80 на сто, приложим от ПОК “Съгласие” АД при определяне на размера на пожизнените и срочните пенсии, изплащани от Доброволен пенсионен фонд „Съгласие”.

Пълния текст на Решения № 225-ДПФ може да намерите в раздел "Документи".