Одобрен е нов здравноосигурителен пакет на “Здравноосигурителен институт” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор, издаде разрешение на “Здравноосигурителен институт” АД, гр. София, да предлага здравноосигурителен пакет “Възстановяване на разходи за здравни стоки при профилактика и лечение”.

Пълния текст на решение 208 може да намерите в раздел "Документи".