“Оборище” АД се отписва от регистъра на публичните дружества

Димана Ранкова, заместник – председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решение, с което отписа “Оборище” АД, гр. София, от регистъра на публичните дружества, воден от КФН.
Пълния текст на решение 1105 може да намерите в раздел „Документи”.