„ВИЗА КОНСУЛТ” ЕООД и „ПАК – 2006” ЕООД са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрения, с които вписва  в регистъра на застрахователните брокери:
„ВИЗА КОНСУЛТ” ЕООД, София,
„ПАК – 2006” ЕООД, гр. Велико Търново,

Пълния текст на решенията 1093 и 1096 може да намерите в раздел „Документи”.