Електрик Иншуранс Ирландия e първото застрахователно дружество, което е уведомило КФН за намерението си да развива дейност у нас след 01.01. 2007 г.

След 1 януари 2007 г., по правото на свободно предоставяне на услуги, застрахователите от държавите-членки на ЕС и Европейското икономическо пространство ще могат  да извършват дейност на територията на  България, без да е необходимо да бъдат лицензирани от Комисията за финансов надзор, каквито са сега действащите законови изисквания.  Същото важи и за български застрахователи, които биха искали да извършват дейност в тези страни – те няма да се нуждаят от лицензиране от местния надзорен орган. Застрахователната дейност ще може да се извършва чрез правото на установяване, което представлява отриване на клон или офис или чрез непосредствено предлагане на услуги, без откриване на представителство. 

Европейски застраховател, който иска да предлага своите продукти и услуги на българския пазар, трябва се обърне към съответната надзорна институция по своето седалище. Тя, от своя страна, уведомява КФН за намерението на застрахователя.

В КФН вече е получено първото такова уведомление. Чрез него се декларира намерението на ирландски застраховател – Електрик Иншуранс Ирландия – да извършва дейност  в областта на автомобилното застраховане, заболяване и злополука от 1 януари 2007 г.

С цел предоставяне на актуална и точна информация, необходима на потребителите на застрахователни продукти и услуги,  Комисията за финансов надзор ще поддържа на своята интернет страница  списък на всички европейски застрахователни дружества, които са ни уведомили, че ще предлагат своите услуги у нас.