„ЛЕВ ИНС БРОКЕР” ЕООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение, с което вписва  в регистъра на застрахователните брокери „ЛЕВ ИНС БРОКЕР” ЕООД, гр. Плевен.
Пълния текст на решение 1099 може да намерите в раздел „Документи”.