„МЕСОКОМБИНАТ КАЗАНЛЪК” АД се задължава да представи в КФН отчета на дружеството за второто тримесечие на 2006 г.

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи „МЕСОКОМБИНАТ КАЗАНЛЪК” АД  да представи в 7-дневен срок в КФН  и на регулирания пазар на ценни книжа тримесечен отчет на дружеството за второ тримесечие на 2006 г.

Пълния текст на решение 1104 може да намерите в раздел „Документи”.