Новите условия и промяна в тарифата по задължителната застраховка

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", не одобри новите условия и промяна в тарифата по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на "ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" АД.
Пълния текст на решение 293 може да намерите в раздел "Документи".