Одобрена е Даниела Кръстева за актюер на ЗПАД

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Даниела Кръстева за актюер на ЗПАД "Алианц България" АД.
Пълния текст на решение 284 може да намерите в раздел "Документи".