Нови мерки за повишаване обхвата на застраховката „Гражданска отговорност” бяха обсъдени на среща между заинтересованите институции

На 31.10.2005 г. в КФН  се проведе среща между   представители на Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство  на  транспорта и  Комисията за финансов надзор, Асоциацията на българските застрахователи и Гаранционния фонд. Основната цел на срещата  беше набелязване на комплексни мерки и предлагане на ефективни действия за повишаване обхвата по задължителната застраховка „Гражданска отговорност”. 

Част от мерките включват  промени в нормативната уредба, предвиждащи служебно прекратяване на регистрацията на моторни превозни средства, за които не са плащани данъци в продължение на три години, не са минавали на технически преглед в продължение на три години, и шест месеца не са били застраховани по  „Гражданска отговорност”. Взето бе решение КАТ да предприеме масирани проверки за наличието на валидна застраховка „Гражданска отговорност”.

Повишаването на обхвата на застраховката „Гражданска отговорност” е задължително условие за отпадане на граничния контрол при пътуване на територията на Европейския съюз, фигуриращо и в редовния доклад на Европейската комисия.