Надя Гюрова е одобрена за член на Съвета на директорите на ЗК “Орел” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решение, с което одобрява Надя Гюрова за член на Съвета на директорите на ЗК “Орел” АД.
Пълния текст на решение 1041 може да намерите в раздел „Документи”.