Международна конференция “Развитието на допълнителното пенсионно осигуряване в Европейския Съюз и предизвикателствата за присъединяващите се страни” 13 октомври 2006 г.

Комисията за финансов надзор (КФН) е домакин на форум, който ще дискутира възможностите за развитие на допълнителното пенсионно осигуряване в ЕС и предизвикателствата, пред които са изправени присъединяващите се страни. На конференциятащебъдат представени теми от специфичен интерес за присъединяващите се страни, като частно-управляваното пенсионно осигуряване в ЕС,прилагане на Директива 2003/41 на ЕС и презграничната дейност на институциите за професионално пенсионно осигуряване.

Събитието се осъществява с подкрепата на полските партньори в рамките на туининг ПРОЕКТ BG/2004/IB/FI/02 по програма ФАР “Укрепване на административния капацитет на Комисията за финансов надзор”.

Във форума ще вземат участие изтъкнати чужди и наши експерти в областта на допълнителното пенсионно осигуряване. Международно признати експерти ще дискутират възможностите за инвестиционен избор от страна на участниците в пенсионни схеми и регулациите на фазата на изплащане на пенсии.

Според програмата на конференцията:

Ивс Стивънс-професор по социално право в Католическия университет Льовен, Белгия ще направи общ преглед на състоянието и тенденциите в развитието на частноуправляваните пенсионни схеми в държавите-членки на ЕС.

Михали Ердьош-председател на Комитета за професионални пенсионни схеми към CEIOPS ще разгледа въпросите по презграничната дейност на институциите за професионално пенсионно осигуряване в контекста на Директива ЕС/2003/41 за дейността и надзора на тези институции.

Жаклин Ломен-старши съветник по надзорната политика в Националната Банка на Холандия ще сподели опит във функционирането и надзора на професионалните пенсионни схеми в Холандия.

Тибор Парницки, регионален координатор IOPS, ще представи регулаторните решения и практики в областта на инвестиционния избор на осигурените лица в страните-членки на ОИСР.

Проф. Войчех Ото, зам.-декан на Факултета по икономика при Варшавския университет, ще запознае аудиторията с проблемите, обсъждани в Полша, при регламентиране на прехода от фазата на акумулиране към фазата на изплащане в системата на допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

От българска страна Бисер Петков, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ще коментира въпроса за адекватните и устойчиви пенсионни плащания в България.

Реформата на пенсионните системи през последните години е насочена към устойчиво финансиране на пенсионните плащания. Много от стратегиите за реформи целят развитието на капиталовото пенсионно осигуряване за поддържане на адекватността на пенсионните системи в контекста на намаляващ коефициент на заместване от разходопокривните схеми. От друга страна, настоящият процес по разширяване на ЕС поставя присъединяващите се страни пред изпитание относно хармонизирането на законодателството и презграничната дейност на институциите за пенсионно осигуряване.

Ето защо срещата е особено навременна и представлява добра възможност за интересна и задълбочена дискусия по поставените теми, която да е от полза за всички участници.

Форумът е предназначен за специалисти в областта на надзора, регулацията и управлението на пенсионноосигурителни схеми.

Медия-партньор на межународния форум е INSURANCE.BG

ПРОГРАМА

ПРЕЗЕНТАЦИИ

ИНТЕРВЮТА