Матиас Фриш е одобрен за член на Надзорния съвет на ЗАД “Булстрад Живот” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение  на Матиас Фриш за член на Надзорния съвет на ЗАД “Булстрад Живот” АД.
Пълния текст на решение 181 може да намерите в раздел „Документи”.