Комисията за финансов надзор ще работи в нова сграда от февруари 2014 г.

От началото на февруари 2014 г. Комисията за финансов надзор (КФН) ще бъде на нов адрес – в административна сграда на ул. „Будапеща” № 16. Изборът на конкретната сграда е направен с единодушното решение на КФН, взето на заседание на регулатора на базата на задълбочен финансов и функционален анализ на подадените общо 18 оферти в публичната обява с този предмет. Колективният орган е одобрил както избора на сграда, така и съдържанието на сключения договор за наем като е възложил на председателя на комисията да подпише одобрения договор.

Новата сграда е с близо 40 % повече полезна площ в сравнение с настоящата при непроменен наем, което прави сключения договор чувствително по-изгоден от гледна точка защитата на финансовия интерес на държавата, защото на практика представлява около 40% редукция на досега плащаната цена. Основното й предимство е локацията в центъра на София, в близост до институции като БНБ, МС, НС, МФ и др. Сградата е вътрешно обособена за сметка на наемодателя при съобразяване със специфичните изисквания на КФН. Тя е с офис площи от клас А и отговаря на всички критерии за сигурност на европейските надзорни органи на финансовия сектор, в които българският регулатор е активен член. Собственик на сградата на ул. „Будапеща” № 16 е „Монтероза” ООД.

Преместването на Комисията за финансов надзор на новия адрес ще бъде осъществено по начин, който ще осигури непрекъснатост при упражняване на законоустановените й правомощия. Планира се то да бъде финализирано до края на м. януари 2014 г.

Към момента КФН се помещава в сграда под наем на ул. Шар планина 33, която е с недостатъчна площ и характеристики, затрудняващи оптималното й функциониране. Комисията многократно през последните три години е поставяла пред компетентните държавни органи въпроса за необходимостта от преместване на администрацията й в сграда – публична държавна собственост, но не е получила адекватно предложение поради липсата на подходяща сграда в държавния имуществен фонд.