КФН стана член на Франкофонския институт за финансова регулация

Комисията за финансов надзор стана член на Франкофонския институт за финансова регулация, пет години след неговото създаване.
Институтът е организация с нестопанска цел, чиято мисия е да установява и засилва сътрудничеството между регулаторните органи, които членуват в него. Основната му цел е да организира професионално обучение и да предоставя възможности за обмяна на мнения по отношение на регулацията на финансовите пазари.
Структурата на Института е гъвкава, без седалище, а функциите на секретариат се изпълняват от Регулаторния орган на финансовите пазари на Франция.
Освен КФН като представител на България, негови членове са органите за финансова регулация на Белгия, Алжир, Камерун, Франция, Люксембург, Квебек, Тунис, Молдова, Гвинея, Мароко, Монако, Румъния, Швейцария и обединените регулаторни органи в областта на публичните инвестиции и финансови пазари на Западна и Централна Африка.
Председателството на Института се осъществява от представител на страна – членка, който се избира на годишно събрание, с мандат от две години. В момента Франкофонския институт за финансова регулация е под ръководството на госпожа Зейнеб Гелуз – председател на Съвета на финансовия пазар на Тунис.
Всяка година председателите на регулаторните органи – членове на Института се събират, в рамките на един ден, за обмяна на гледни точки и анализи на „големите въпроси на деня” във финансовата сфера. Тези срещи са прекрасен пример за сътрудничество между органите за финансова регулация, където всеки член може да сподели опит и познание с останалите, което да допринесе за повишаване на ефективността от дейността на регулаторните органи.
Институтът организира ежегодно обучения и семинари на експертно ниво, по различни теми, представляващи общ интерес за страните – членки. Освен обмяната на знания и опит между експертите от различни органи за финансова регулация, тези срещи предоставят възможност за обсъждане на специфични проблеми, срещани в ежедневната им работа.
Темите за обученията се избират всяка година от самите регулаторни органи, като функция от нуждите им и резултат от международните събития във финансовия сектор.