Одобрена е промяна на общите условия, приложими към договорите с клиентите,на “Юг маркет” АД

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на “Юг маркет” АД за промяна на общите условия, приложими към договорите с клиенти.

Пълния текст на решение 1058 може да намерите в раздел „Документи”.