„Зет Ди Ай” ЕООД, Варна, е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", вписа „Зет Ди Ай” ЕООД, Варна, в регистъра на застрахователните брокери.
Пълния текст на решение 1048  може да намерите в раздел „Документи”.