КФН проведе двудневно обучение за студенти от Стопанска академия „Д.А.Ценов“ в Свищов на 23 и 24 април 2013 г.

На 23 и 24 април 2013 г. Комисията за финансов надзор проведе семинар в  Стопанска Академия „Д.А.Ценов“, град Свищов, на тема „Съвременните тенденции в небанковия финансов сектор в България“. Мероприятието се организира със съдействието на Студентския съвет към академията и събра към 100-ина студенти.