КФН прие практика по прилагане на чл. 176, ал. 1, т. 9 от Кодекса за социално осигуряване

На свое заседание от 17 април 2013г. КФН прие Практика по прилагане на чл. 176, ал. 1, т. 9 от Кодекса за социално осигуряване относно инвестирането на средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в обезпечени корпоративни облигации, предложени не при условията на публично предлагане (при условията на частно пласиране).

Практиката е публикуванa в Рубрика “Административни документи” – “Практики” – 

http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Praktika_chl-176_t-9.pdf