Одобрени са изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на УПФ „ДСК – Родина” и ППФ “ДСК – Родина”

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на УПФ “ДСК – Родина” и ППФ “ДСК – Родина”. Пълният текст на решения № 302-УПФ и № 303-ППФ може да намерите в раздел Административни документи / Решения