КФН представи Програма за защита на потребителите на финансови услуги и повишаване на финансовата грамотност на обществото на 24 януари

На 24  януари се проведе пресконференция, на която Комисията за финансов надзор представи за публично обсъждане проекта на Програма за защита на потребителите на финансови услуги и повишаване на финансовата грамотност на обществото.

 Председателят на КФН  г-н Стоян Мавродиев откри пресконференцията и представи стратегическата цел за защита на потребителите на небанковите финансови услуги. Подробна презентация бе изнесена от г-жа Антония Гинева, член на КФН.

КФН представи Програма за защита на потребителите на финансови услуги и повишаване на финансовата грамотност на обществото на 24 януари

Днес, 24 януари се проведе пресконференция, на която Комисията за финансов надзор представи за публично обсъждане проекта на Програма за защита на потребителите на финансови услуги и повишаване на финансовата грамотност на обществото.

Председателят на КФН  г-н Стоян Мавродиев откри пресконференцията и представи стратегическата цел за защита на потребителите на небанковите финансови услуги. Подробна презентация бе изнесена от г-жа Антония Гинева, член на КФН.

С проведеното събитие се даде старт на едномесечното публично обсъждане на Програмата. Всички заинтересовани лица могат да отправят своите коментари и становища на следния имейл: consumers@fsc.bg. Датата на приключване на консултациите е 24 февруари 2012г.