КФН откри „Седмицата на потребителите”, организирана от комисията, с образователна програма за студенти от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

Днес, 4 юни 2012 г., Комисия за финансов надзор проведе образователната програма “Съвременните тенденции в небанковия финансов сектор в България” за студенти от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.  Обучението бе официално открито от Декана на Стопански факултет доц. д-р Тодор Попов и от г-жа Антония Гинева, член на КФН, отговарящ за защита на потребителите на финансови услуги. Това е „пилотна” образователна програма и е първата сред инициативите, които ние съвместно ще провеждаме с КФН, каза доц. д-р Николай Добрев, ръководител катедра „Финанси и счетоводство” в Стопанския факултет.

С тази програма започна „Седмицата на потребителя”, новата инициатива на КФН под егидата на г-жа Гинева, с намерението тази потребителска седмица да се организира и провежда всяка година. Тя е сред инициативите, които КФН реализира с цел изпълнението  на една от основните си стратегически цели – засилване на защита на потребителите.

На днешния образователен форум лекторите-експерти от КФН запознаха студентите със спецификите на трите пазара, регулирани от комисията – капиталов, застрахователен и пенсионноосигурителен, както и с новите тенденции в надзорната дейност. Освен това, образователната програма включи и решаването на практически казуси, като например, създаване на инвестиционен портфейл, както и казуси, свързани със застрахователната практика.

Програмата и презентациите на лекторите, както и снимки са публикувани в раздел „Събития”.