Проспекти на нови емисии

Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисии акции / дялове, емитирани от предприятия за колективно инвестиране от затворен тип:

 1. „Бианор Холдинг“ АД – Решение № 85-Е/13.02.2024 г.
 2. „Свети Свети Константин и Елена Холдинг“ АД – Решение № 101-Е/20.02.2024 г.
 3. „Смарт Органик“ АД – Решение № 314-ПД/14.05.2024 г.

Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисии акции:

Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия облигации:

 1. „Доверие – обединен холдинг“ АД – Решение № 46-Е/25.01.2024 г.
 2. „Опортюнити България Инвестмънт“ АД – Решение № 99-Е/20.02.2024 г.
 3. „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД – Решение № 344-Е/21.05.2024 г.

Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации:

 1. „Загора Фининвест“ АД – Решение № 3-Е/04.01.2024 г.
 2. Финанс Директ“ АД – Решение № 56-Е/30.01.2024 г.
 3. „Зенит имоти“ АДСИЦ – Решение № 72-Е/06.02.2024 г.
 4. „Недвижими имоти София“ АДСИЦ – Решение № 73-Е/06.02.2024 г.
 5. „Златен Лев Холдинг“ АД – Решение № 166-Е/21.03.2024 г.
 6. „Тиз Инвест“ АД – Решение № 205-Е/04.04.2024 г.
 7. „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД – Решение № 250-Е/18.04.2024 г.
 8. „Винпром Хасково“ АД – Решение № 306-Е/09.05.2024 г.
 9. „Бесатур“ АД – Решение № 313-Е/14.05.2024 г
 10. ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД – Решение № 358-Е/23.05.2024 г.

Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции на европейски пазари:

Потвърдени допълнения към проспекти:

 1. „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД – Решение № 286-Е/25.04.2024 г.

Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия варанти:

 1. „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ – Решение № 312-Е/14.05.2024 г.