Геновева Хаджидимитрова е одобрена за управител на ИП „АБВ Инвестиции” ЕООД, гр. София

Ралица Агайн, заместник-председателя на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри,Геновева Хаджидимитрова за управител на ИП „АБВ Инвестиции” ЕООД, гр. София, избрана с решение на едноличния собственик на капитала на ИП „АБВ Инвестиции” ЕООД, гр. София, „Вариант – АБВ” АД от 26.05.2009 г.

Пълния текст на решение 565 може да намерите в раздел „Документи”.