„Елана Холдинг” АД има разрешение да придобие част от капитала на УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД

Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” издаде одобрение на „Елана Холдинг” АД  да придобие 46 на сто от капитала на управляващо дружество „Елана Фонд Мениджмънт” АД.