Тринадесет публични дружества са задължени с принудително-административна мярка да свикат Общи събрания на акционерите за 2004 г.

Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” задължи управителните органи на 13 публични дружества, които все още не са провели общи събрания на акционерите за 2004 г., да организират провеждането им. Дружествата трябва да свикат общите събрания в едномесечен срок от получаването на съответното решение на зам.-председателя на КФН и да  организират провеждането им не по-късно от четиридесет дни от свикването му. Тринадесетте публични дружества са :

“ВЕГА” АД
„СМП-БУХОВО” АД
„ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД
„МЕБЕЛСИСТЕМ” АД
„РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ” АД
„ТРАНССТРОЙ – БУРГАС” АД
“ЧУГУНОЛЕЕНЕ” АД
“ПАНГЕА” А
“ПРОМОТА АЕРОПАРК ” АД
“ПЪТНИ СТРОЕЖИ – СЛИВЕН” АД
“СТОМАНЕНИ ТРЪБИ” АД
“ВАРНА ПЛОД” АД
“СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ ” АД