Гаранционният фонд ще предоставя на КФН ежемесечна информация

Ралица Агайн, зам.-председател на КФН, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, задължи Гаранционния фонд ежемесечно да предоставя на надзорния орган обобщена актуална информация за всеки застраховател   от единната система на ГФ за отчитане на задължителното застраховане , относно:

1. брой превозни средства, по повод на които са сключени застрахователни полици, действащи към края на всеки месец;

2. брой превозни средства, по повод на които са сключени застрахователни полици през последния месец.

Мярката е част от инициативите на Комисията за финансов надзор, целящи  повишаване обхвата на задължителната застраховка „Гражданска отговорност”