Одобрен е член на УС на “ЗАД Булстрад Живот” АД

Ралица Агайн, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”,  одобри Светла Нестерова за член на управителния съвет на “ЗАД Булстрад Живот” АД.