ЕК стартира публична консултация по въпроси, свързани с повишаването защитата на притежателите на застрахователни полици

На 12.07.2010 г. Европейската комисия предложи промени в съществуващите европейски правила с цел подобряване на защитата на притежателите на банкови сметки, инвеститорите на дребно и застрахованите лица. Тези промени са част от  усилията на ЕК за създаване на по-безопасна и солидна финансова система, както и за предотвратяване на бъдещи кризи и за възстановяване на доверието у потребителите.

В тази връзка е публикувана Бяла книга относно схемите за гарантиране на застрахователните компании, в която са представени различни варианти за по-висока защита на притежателите на застрахователни полици. По-конкретно предложението включва въвеждането на директива, която да задължава всички страни членки да създадат компенсационни схеми за гарантиране на лицата, сключили застрахователни полици в застрахователна компания, обявила фалит. Към момента само в 12 страни членки съществуват схеми за компенсиране, които се различават не само в условията за компенсиране, но и в начините за намеса и набиране на средства.

Английският вариант на Бялата книга е достъпен на сайта на КФН в раздел „ЕС информация”.

На основата на този документ се провежда консултация с всички заинтересувани страни, които ще имат възможност до 30.11.2010 г. да дадат своето мнение относно представените опции. Линкът, на който се предоставят коментарите, е следния: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/whitepaper-on-igs_en.htm

За повече информация: http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/guarantee_en.htm