КФН проведе семинар на тема „Пето количествено изследване на влиянието на новата регулация Платежоспособност ІІ на 15 и 16 юли 2010 г.

Семинар на тема „Пето количествено изследване на влиянието на новата регулация Платежоспособност ІІ (QIS 5)” се проведе на 15.07.-16.07.2010 г. в х-л «Анел», гр. София. Лектори са водещи италиански експерти: Стефано Паскуалини, Джузепа Бентивеня, Анна Мария Амброзели и Джулия Авола от италианския надзорен орган на застрахователните дружества ISVAP.
Семинарът е организиран от КФН в изпълнение на Туининг проект BG/2007/IB/EC/02 (дейност 3.1) с Министерство на финансите на Република Италия, по който КФН е бенефициент. Презентациите имат за цел да запознаят присъстващите с най-новите положения в Директивата по Платежоспособност ІІ.