EIOPA продължава приемането на кандидатури за членство в Групите на пазарните участници

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува покана за изразяване на интерес за членство във връзка с изтичането на мандата на групите на участниците към EIOPA – Застрахователната и презастрахователна група на участниците (IRSG) и Групата на участниците по професионално пенсионно осигуряване (OPSG).

Групите на участниците са създадени, за да улеснят консултациите със заинтересовани страни в области, свързани със задачите на EIOPA.

Краен срок за подаване на кандидатури – 23 юни 2013 г., 23:59 ч. CET.

Повече информация и всички необходими документи за участие в процедурата може да намерите на следния интернет адрес:
https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/organisation/stakeholder-groups/stakeholder-groups-selection-process-2013/index.html