Дискусия „Наредба №35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници»

Във връзка с влизането в сила от 1 януари 2007 г. на Наредбата за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници, с която се отменя действащата в момента наредба, Комисията за финансов надзор организира дискусия , на която бяха обсъдени новите нормативни изисквания. В дискусията взеха участие екперти от КФН и предиставители на повечето инвестиционни посредници.

Въпроси и коментари във връзка с Наредбата за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници могат да се изпращат на адрес: nkalip@fsc.bg.
Отговорите и коментарите по повод получените запитвания ще бъдат публикувани на интернет страницата ни в раздел „Въпроси и отговори”.

ПРЕЗЕНТАЦИИ