Четири дружества са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрения, с които вписва  в регистъра на застрахователните брокери:
 „М М ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР” ЕООД, София,
„ФЕНИКС 7007” ЕООД, София,
„ДЕЛТА – С” ООД, гр. София,
 „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ДЕМПКО ИНС” ООД, София,
Пълния текст на решенията 1097, 1006, 1100, 1119 може да намерите в раздел „Документи”.
   

Четири дружества са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решения, с които вписва  в регистъра на застрахователните брокери следните дружества:

„ИНС БРОК Г” ООД, София,
„Карол Стандарт” ЕООД, София,
„ДС Брокерс” ЕООД, София,
„Електра-2002 М” ЕООД, София,

Пълния текст на решенията 812, 840, 841 и 842 може да намерите в раздел „Документи”.