Бистра Илкова е одобрена за председател на СД на

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Бистра Илкова за председател на съвета на директорите на "БАЕЗ" АД, както и Дочо Карадочев и Калин Желев за членове на съвета на директорите, като Дочо Карадочев е одобрен и за изпълнителен директор.

Пълния текст на решенията № 64, № 65 и № 66 може да намерите в раздел "Документи".