„A 7” ООД, София, е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор, издаде одобрение, с което вписва „A 7” ООД, София, в регистъра на застрахователните брокери.
Пълния текст на решение 781 може да намерите в раздел „Документи”.