ЗК “ОРЕЛ” АД получи разрешение да извършва новите видове застраховки –

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, издаде допълнителни разрешения на ЗК “ОРЕЛ” АД да извършва нови видове застраховки "Летателни апарати" и "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и ползването на летателни апарати".

Пълния текст на решение 757 може да намерите в раздел "Документи".