Одобрена е промяната в общите условия, приложими към договорите с клиенти, на “ЕВРО ГАРАНТ” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, взе решение, с което одобри на “ЕВРО ГАРАНТ” АД промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти, съгласно проект, представен в КФН.

Пълния текст на шение 758 може да намерите в раздел "Документи".