Даниела Конова е одобрена за председател на съвета на директорите на ЗК

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, одобри  Даниела Конова за председател на съвета на директорите на ЗК"ОРЕЛ"АД.

Пълния текст на решение 744 може да намерите в раздел "Документи".