ЗК “ЛЕВ ИНС” АД получи одобрение да придобие пряко 83,75 на сто от гласовете в общото събрание на ИП „Фактори” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на ЗК “ЛЕВ ИНС” АД да придобие пряко 83,75 на сто от гласовете в общото събрание на ИП „Фактори” АД, гр. София или участие, което му дава възможност да го контролира.

Пълния текст на решение 1115 може да намерите в раздел "Документи".