Зденек Сиручек е одобрен за член на УС на “Дженерали България Холдинг” ЕАД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Зденек Сиручек за член на УС на “Дженерали България Холдинг” ЕАД, гр. София.

Решение 433 може да намерите в раздел „Административни документи”.